Mora AS
Copyright © Mora AS


Våre erfarne montører sørger for trygg montering av garasjeporten din. De sørger for at porten blir montert på riktig måte, som sikrer deg at monteringsgarantien på 5 år er gjeldende. Mora leverer utelukkende porter og automatikk som er CE-merket og som oppfyller de nye sikkerhetskravene i EU normen EN 12341-1.