Garantier
Få gratis befaring!
loader
Finn nærmeste konsulent for gratis befaring:
Få gratis befaring!

Garantier

Mora Garasjeporter har en fartstid på over 30 år, og er en ledende leverandør av vedlikeholdsfrie og isolerte garasjeporter. Vi vet hvordan produksjonsdetaljer og materialvalg påvirker levetid og brukeropplevelse.

- 5 års garanti garasjeporter

- 5 års garanti på monteringen utført av vår montør


Garantibetingelser


§1. Lunex AS/Markisemannen garanterer kun for reklamasjoner som oppstår ved normal og riktig bruk. Garantien omfatter ikke feil som forårsakes av mangelfullt vedlikehold, feilaktig montering eller normal slitasje.

§2. Garantiansvaret omfatter ikke følgeskader overfor tredjepart, personer eller gjenstander som blir skadet ved eventuelle brudd eller brekkasje på produkter levert eller produsert Lunex AS/Markisemannen.

§3. Garantien gjelder kun hvis gyldig kvittering kan fremvises.
Finn nærmeste konsulent for gratis befaring:
loader